Trang chủ Du Lịch Miền Nam Tour Vũng Tàu Tour Hồ Tràm TOUR DU LỊCH VŨNG TÀU VILLA SANCTUARY HỒ TRÀM 5 SAO
Giảm giá!

TOUR DU LỊCH VŨNG TÀU VILLA SANCTUARY HỒ TRÀM 5 SAO

1,750,000.00

Lưu trú : SANCTUARY VILLA HỒ TRÀM 5 SAO

Đơn giá : TỪ 1 750 000 VNĐ/KHÁCH/ ĐÊM

Thời gian : 2 ngày 1 đêm

Mô tả

TOUR DU LỊCH VŨNG TÀU:

TOUR DU LỊCH VŨNG TÀU – VILLA SANCTUARY HỒ TRÀM 5 SAO BẢNG GIÁ PHÒNGtour vũng tàu

VILLA SANCTUARY HỒ TRÀM 5 SAO BẢNG GIÁ PHÒNG

ACCOMMODATION RATES – GIÁ CHỔ Ở:

Normal season – Mùa thường:

From 01 November 2020 to 19 December 2020

From 26 December 2020 to 29 December 2020

From 02 January 2021 to 09 February 2021

From 22 February 2021 to 20 April 2021

From 22 April 2021 to 29 April 2021

 From 03 May 2021 to 31 May 2021

 From 03 September 2021 to 31 October 2021

Weekdays (Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday) Ngày trong tuần (Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu)

Normal Season Rates – Gía mùa thường

Categories – Loại Biệt Thự

Description – Diễn giải

Occupancy – Số lượng khách

Travel AgentRates GíaLữhành(VND)

A. Premium Beachfront Pool Residence (Khu dân cư cao cấp trước biển) (1000m2) 4 bedrooms + 1 maid room 4phòng ngủ+1 phòng giúp việc 09 adults + 04 children from 0 to 11 years old 09ngườilớn+04trẻemdưới11tuổi 22,500,000
B. Premium Riverfront Pool Residence (Khu dân cư cao cấp trước sông) (790m2) 3 bedrooms + 1 maid room 3phòng ngủ+1 phòng giúp việc 07 adults + 03 children from 0 to 11 years old 07ngườilớn+03trẻemdưới11tuổi 15,500,000
C. Deluxe Riverfront Pool Residence (Khu dân cư sang trọng trước sông) (650m2) 3 bedrooms + 1 maid room 3phòng ngủ+1 phòng giúp việc 07 adults + 03 children from 0 to 11 years old 07ngườilớn+03trẻemdưới11tuổi 14,500,000
D. Beachfront Pool Villa (Biệt thự trước biển) (430m2) 3 bedrooms (3 double beds) 3 phòng ngủ 6 adults + 03 children from 0 to 11 years old 06ngườilớn+03trẻemdưới11tuổi 13,500,000
E. Riverfront Pool Villa (Biệt thự trước sông) (430m2) 3 bedrooms (3 double beds) 3 phòng ngủ 06 adults + 03 children from 0 to 11 years old 06ngườilớn+03trẻemdưới11tuổi 10,500,000

1.1.2 Weekend Surcharge (on Saturdays): VND 3.000.000 per residence/villa category A, B, C, D per night

 Phụ thu cuối tuần (ngày thứ bảy): cộng thêm VND 3.000.000 loại A, B, C, D mỗi đêm

1.1.3 Weekend Surcharge (on Saturdays): VND 2.000.000 per villa category E per night

Phụ thu cuối tuần (ngày thứ bảy): cộng thêm VND 2.000.000 loại E mỗi đêm

 1.2 High season – Mùa cao điểm : From 01 June 2021 to 02 September 2021

1.2.1 Weekdays (Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday) Ngày trong tuần (Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu)

High Season – Gía cao điểm
Categories – Loại Biệt Thự
Description – Diễn giải
Occupancy – Số lượng khách
Travel AgentRates
GíaLữhành(VND)
A. Premium Beachfront Pool

Residence

(Khudâncưcaocấptrướcbiển)

(1000m2)

4 bedrooms + 1 maid

room 4phòng ngủ+1 phòng

giúp việc

09 adults + 04 children from

0 to 11 years old

09ngườilớn+04trẻemdưới11tuổi

23,500,000
B.Premium Riverfront Pool

Residence

(Khudâncưcaocấptrướcsông)

(790m2)

3 bedrooms + 1 maid

room 3phòng ngủ+1 phòng

giúp việc

07 adults + 03 children from

0 to 11 years old

07ngườilớn+03trẻemdưới11tuổi

16,500,000
C.Deluxe Riverfront

Pool Residence

(Khu dân cưsang trọng trước

sông)

(650m2)

3 bedrooms + 1 maid

room 3phòng ngủ+1 phòng

giúp việc

07 adults + 03 children from

0 to 11 years old

07ngườilớn+03trẻemdưới11tuổi

15,500,000
D.Beachfront Pool Villa

(Biệt thự trước biển)

(430m2)

3 bedrooms (3 double beds)

3 phòng ngủ

06 adults + 03 children from

0 to 11 years old

06ngườilớn+03trẻemdưới11tuổi

14,500,000
E.Riverfront Pool Villa

(Biệt thự trước sông)

(430m2)

3 bedrooms (3 double beds)

3 phòng ngủ

06 adults + 03 children from

0 to 11 years old

06ngườilớn+03trẻemdưới11tuổi

12 100,000

1.2.2 Weekend Surcharge (on Saturdays): VND 3.000.000 per residence/villa category A, B, C, D per night

Phụ thu cuối tuần (ngày thứ bảy): cộng thêm VND 3.000.000 cho loại A, B, C, D mỗi đêm

1.2.3 Weekend Surcharge (on Saturdays): VND 2.000.000 per villa category E per night

Phụ thu cuối tuần (ngày thứ bảy): cộng thêm VND 2.000.000 cho loại E mỗi đêm

1.3 Public Holidays – Lễ Tết:

*ChristmasEve:From20December 2020to 25December2020

*NewYear’sEve:From31December2020to01January20210

*LunarNewyear:From10 February2020to21February2020

*Hung King’s death anniversary: On 21 April 2020

*Liberty DayandLaborDay:From30April2020to02May2020

Public Holidays – Gía Lễ Tết
Categories – Loại Biệt Thự
Description – Diễn giải
OccupancySố lượng khách
Travel AgentRates
GíaLữhành(VND)
A.Premium Beachfront Pool

Residence

(Khudâncưcaocấptrướcbiển)

(1000m2)

4 bedrooms + 1 maid

room 4phòng ngủ+1 phòng

giúp việc

09 adults + 04 children from

0 to 11 years old

09ngườilớn+04trẻemdưới11tuổi

27,500,000
B.Premium Riverfront Pool

Residence

(Khudâncưcaocấptrướcsông)

(790m2)

3 bedrooms + 1 maid

room 3phòng ngủ+1 phòng

giúp việc

07 adults + 03 children from

0 to 11 years old

07ngườilớn+03trẻemdưới11tuổi

20,500,000
C.Deluxe Riverfront

Pool Residence

(Khu dân cưsang trọng trước

sông)

(650m2)

3 bedrooms + 1 maid

room 3phòng ngủ+1 phòng

giúp việc

07 adults + 03 children from

0 to 11 years old

07ngườilớn+03trẻemdưới11tuổi

18,500,000
D.Beachfront Pool Villa

(Biệt thự trước biển)

(430m2)

3 bedrooms (3 double beds)

3 phòng ngủ

06 adults + 03 children from

0 to 11 years old

06ngườilớn+03trẻemdưới11tuổi

17,500,000
E.Riverfront Pool Villa

(Biệt thự trước sông)

(430m2)

3 bedrooms (3 double beds)

3 phòng ngủ

06 adults + 03 children from

0 to 11 years old

06ngườilớn+03trẻemdưới11tuổi

15,500,000
Remarks – Ghi chú:

A minimum of 02 nights per stay isrequired over Public Holidays, Excepted on Hung King’s death anniversary day.

Yêu cầu đặt tối thiểu 02 đêm cho mỗi lần lưu trú trong giai đoạn các ngày lễ, trừ ngày Giỗ tổ Hùng Vương.

During the public holidays and the high season: all confirmed bookings are non-amendable and non-refundable.

Trong giai đoạn ngày Lễ và mùa cao điểm:tất cả các xác nhận đặt biệt thự đã được xác nhận sẽ không được sửa đổi và không hoàn lại.

1.4 Compulsory Dinners – Bữa ăntối bắt buộc:

Compulsory dinners are applicable to all Villa and Residences categories on the below days:

Bữa ăn tối bắt buộc được áp dụng cho tất cả các loại biệt thự trong những ngày sau:

– 24 December 2020 (Christmas Eve)

– 31 December 2020 (New Year’s Eve)

Rates – Giá:

– Christmas Eve menu–Noel 24/12/2020:

+ VND 1,500,000++ per adult – người lớn

+ VND 750,000 ++per child aging from 6 to 11 years old – mỗi bé từ 6 đến 11 tuổi.

– New Year’s Eve menu – Tết dương lịch 31/12/2020

+ VND 1,200,000 ++ per adult – ngườilớn

+ VND 750,000++ per child aging from 6 to 11 years old – mỗi bé từ 6 đến 11 tuổi.

+ Free of charge for children under 6 years old – Miễn phí cho trẻ em dưới 06 tuổi

CHILD POLICY –CHÍNH SÁCH TRẺEM:

A child ages from 0 to 11 years old.

Trẻ em được tính từ 0 đến 11 tuổi

A child from 12 years old above is an adult.

Trẻ em từ 12 tuổi được tính như người lớn

Every child must be registered upon check-in, no matter the age.

Mỗi trẻ em đều phải đăng kí khi làm thủ tục nhận phòng, không phân biệt độ tuổi

Children can share room with their parents free of charge according to the Occupancy Policy.

Trẻ em được lưu trú chung với cha mẹ miễn phí theo chính sách lưu trú.

A maximum number of free of charge children per accommodation category is:

Số lượng tối đa trẻ em được miễn phí trên mỗi căn biệt thự:

o Premium Beachfront Pool Residence: 04 children per Residence

Khu dân cư cao cấp hướng biển:

04 trẻ em trên mỗi căn biệt thự

o Premium Riverfront Pool Residence: 03 children per Residence

Khu dân cư cao cấp hướng sông:

03 trẻ em trên mỗi căn biệt thự

o Deluxe Riverfront Pool Residence: 03 children per Residence

Khu dân cư sang trọng trước sông:

03 trẻ em trên mỗi căn biệt thự

o Beachfront/ Riverfront Pool Villa: 03 children per Villa

Biệt thự hướng biển/hướng sông: 03 trẻ em trên mỗi căn biệt thự

  • No extra bed will be provided.

Không cung cấp thêm giường phụ

  • A baby cot is subject to availability upon request.

Hỗ trợ cung cấp nôi em bé theo yêu cầu của khách (nếu có).

  1. EXTRA GUEST POLICY – CHÍNH SÁCH PHỤ PHÍ THÊM NGƯỜI:

  • Residences – Khu dân cư:

o A maximum of 02 extra adults and 02 extra children can be accommodated per Residence with an extra

charge of VND1,500,000 per adult and VND750,000 per child including breakfast and without extra

beds.

Thêm tối đa 02 người lớn và 02trẻ em trong mỗicăn khu dân cư với giá VND1,500,000trên 01người lớn

và VND 750,000 trên 01 trẻ em,phụ phí đã bao gồm ănsáng và không cung cấp thêm giường phụ.

o There is no discount on extra person rates.

Không giảm giá đối với phụ phí thêm người.

  • Villas – Biệt thự:

o No extra adults or children will be accepted in the villas.

Không chấp nhận phụ thu thêm người lớn hoặc trẻ em tại biệt thự. Tour du lịch Vũng Tàu

DAY VISITOR POLICY – CHÍNH SÁCH KHÁCH THAM QUAN TRONG NGÀY:

  • Day visitors are not permitted in all accommodation categories unless they register with Reception and pay an

entrance fee of VND500,000 per person of all age.

Khách tham quan trong ngày không được phép vào chơi trừ khi họ đăng kí với Lễ tân và trả phí VND 500.000 đồng trên mỗi người, không phân biệt độ tuổi.

tour vũng tàu

tour vũng tàu

tour vũng tàu

tour vũng tàu

tour vũng tàu

tour vũng tàu

tour vũng tàu

tour vũng tàu

TOUR DU LỊCH VŨNG TÀU VILLA SANCTUARY HỒ TRÀM 5 SAO

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “TOUR DU LỊCH VŨNG TÀU VILLA SANCTUARY HỒ TRÀM 5 SAO”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *